Przekaż 1 % swojego podatku dla osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej powstało w 2000 roku.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do osobowego i fizycznego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej posiada status organizacji pożytku publicznego.

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym mogą Państwo przekazać nam 1% należnego podatku.

Jeżeli chcesz przekazać 1% swojego podatku na Stowarzyszenie, nie musisz sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji. W składanym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38) powinieneś podać wysokość wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.


Nazwa organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"

KRS: 00000 16207

Numer konta bankowego: 08 9462 0003 2001 0000 4268 0001

Za każdą wpłatę będziemy Państwu bardzo wdzięczni. Zgromadzone środki przeznaczone zostaną na pomoc dla osób potrzebujących.