Aktualności
Zaproszenie na Rodzinny Piknik Integracyjny
30-05-2016Zmarła Pani Stanisława Jastrząb - Współzałożycielka i Wiceprezes "Pomocnej Dłoni"
16-11-2015
     16 listopada br. zmarła Pani Stanisława Jastrząb, emerytowana nauczycielka języka polskiego i wieloletnia Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń". Dewizą jej życia była zasada: "szukać, odnajdywać, pomagać w imię miłości bliĽniego".      W myśl dobrze pojętej służby potrzebującym jako pedagog, a póĽniej emerytowana nauczycielka rozwijała działalność kulturalną, społeczną i charytatywną w środowisku lokalnym, zwłaszcza poprzez wielkie zaangażowanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym. Za swoją pracę służącą pełnemu uczestnictwu osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturze otrzymała w 2010 roku Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego "Amicus Homini". Była wielokrotnie wyróżniana dyplomami i odznaczeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi.
     Pani mgr Stanisława Jastrząb urodziła się 6 maja 1933 roku. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel polonista w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Była wielką miłośniczką polskiej literatury pięknej i ojczystego języka, co przejawiało się w jej wypowiedziach. Jako pedagog miała łatwość nawiązywania kontaktu z uczniami oraz ich rodzicami. Będąc matką dziecka niepełnosprawnego, nie tylko znała problemy, którymi borykają się osoby dotknięte niepełnosprawnością, ale zrobiła wiele dla poprawy ich jakości życia. Na emeryturze poświęciła się pracy charytatywnej, aktywnie uczestnicząc w gromadzeniu funduszy na rzecz budowy Hospicjum im. Św. Brata Alberta. Wspólnie z Parafią Rzymsko-Katolicką w Dąbrowie Tarnowskiej i szkołami prowadziła w latach 1984-1991 oazy dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem i zagrożonych społecznie.
     W 2000 r. z inicjatywy Pani mgr Stanisławy Jastrząb powołano do życia Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "POMOCNA DŁOŃ" w Dąbrowie Tarnowskiej. Wówczas członkowie Stowarzyszenia wybrali ją na Prezesa. Funkcję tą pełniła do 2002 r., a następnie objęła funkcję Wiceprezesa ww. stowarzyszenia. Dzięki jej zaangażowaniu w 2004 r. w Dąbrowie Tarnowskiej powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej, które już wtedy pozwoliły 33 osobom podjąć działania dla przystosowania do życia. Dziesiątki spotkań integracyjnych w gronie rodziców dzieci niepełnosprawnych zaowocowały zbudowaniem programu Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń", ukierunkowanego na tworzenie placówek, w których dzieci niepełnosprawne w zależności od wieku mają zajęcia i mogą być rehabilitowane. W 2008 roku od 1 września w miejscowości Szarwark powstał Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla dzieci w wieku szkolnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
     Na uwagę zasługuje fakt Pani mgr Stanisława Jastrząb docierała do potrzebujących zarówno w mieście jak i na wsi. Tam gdzie występowały poważne problemy długotrwałej choroby lub braku zaradności spieszyła z pomocą i dobrą radą. Umiała organizować pomoc i sama tej pomocy udziela wielu osobom, także tym samotnym i opuszczonym. Pani mgr Stanisława Jastrząb, bez wątpienia, była człowiekiem wyjątkowej dobroci i wielkiego serca. Pozostała pamięć o jej ofiarności oraz trwałe efekty jej pracy widoczne w działaniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń".

opracowanie: UM Dąbrowa TarnowskaZaproszenie na Rodzinny Piknik Integracyjny
26-05-2015

Wizyta przedstawicieli Niezrzeszonych Dąbrowiaków z Chicago
23-09-2014
     23 września br. przedstawiciele Niezrzeszonych Dąbrowiaków z Chicago Państwo Katarzyna i Dariusz Szczepanek złożyli niezapowiedzianą wizytę w placówkach działających przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej.
     Goście z Chicago odwiedzili kolejno Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Szarwarku oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy. Podczas spotkania towarzyszył im Prezes Stowarzyszenia Pan Krzysztof Kaczmarski oraz Sekretarz Pani Beata Partyńska.
     Celem wizyty było zebranie informacji na temat funkcjonowania placówek działających przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń" oraz przekazanie zebranego materiału uczestnikom dorocznego Balu Dąbrowiaków w Chicago.
     Zarząd Stowarzyszenia przekazał na ręce przedstawicieli Niezrzeszonych Dąbrowiaków z Chicago okolicznościowy upominek dla gości balu charytatywnego w postaci breloków w etui, ikony - wykonane w ramach zajęć terapeutycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także pamiątkowy ryngraf w podziękowaniu wszystkim ofiarodawcom za dotychczasową pomoc finansową i wsparcie kierowane do podopiecznych stowarzyszenia.

opracowanie: WTZ Dabrowa Tarnowska
Strona www WTZ

Strona www ŚDS


Integracyjny Piknik Rodzinny
03-06-2014
     1 czerwca 2014 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się kolejny Integracyjny Piknik Rodzinny Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" organizowany wspólnie z Dąbrowskim Domem Kultury pod patronatem Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka.
     Otwarcia Festynu dokonali Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Kaczmarski, Kierownik WTZ Ryszard Micek oraz Dyrektor DDK Paweł Chojnowski, witając wszystkich przybyłych gości oraz dzieci i młodzież niepełnosprawną, ich rodziców i opiekunów, władze Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" oraz licznie przybyłych mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej i Powiatu. Swoją obecnością na Pikniku zaszczycili także: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Robert Pantera, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Knutelski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Wiceburmistrz Marek Minorczyk, Zastępca dyr. PCPR Maria Smolicha.
     Na gości festynu czekało wiele atrakcji i niespodzianek m. in. Wesołe Miasteczko, a w nim trampoliny, zamek dmuchany, zjeżdżalnie.
     Warsztaty Terapii Zajęciowej przygotowały, oprócz występu zespołu wokalno-muzycznego "Golden Boys", degustację chleba ze smalcem, ciast drożdżowych, konkurs plastyczny z nagrodami "Wymarzone wakacje" oraz zabawy z chustą rehabilitacyjną. Dodatkową atrakcją dla wszystkich był grill przygotowany przez Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy, wystawa prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, a także stoiska z wypiekami ciasta domowego, pieczonego przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dużym zainteresowaniem uczestników Festynu cieszyła się Loteria Fantowa przygotowana przez członków Zarządu Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń": P. Stanisławę Jastrząb, P. Halinę Sarat, P. Beatę Partyńską, P.Małgorzatę Słupek oraz rodziców, a także spektakl teatralny "Kopciuszek" przygotowany przez uczniów współpracującego z WTZ Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz koncerty zespołów: "AK - 47", "Nie ma opcji" i występy wokalistek z DDK.
     Organizatorzy festynu przygotowali także miłą niespodziankę dla dzieci - malowanie twarzy na stoisku WTZ. Ponadto festyn odwiedzili także harleyowcy. Dochód z Integracyjnego Festynu Rodzinnego w całości przekazany zostanie przez organizatorów na cele rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych. Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły finansowo Rodzinny Piknik Integracyjny. Patronat medialny objęli tygodnik "Miasto i ludzie", miesięcznik "Powiśle dąbrowskie" oraz e-kurierdabrowski.

opracowanie: WTZ Dabrowa Tarnowska
Strona www WTZ

Strona www ŚDS

Strona www ORWZaproszenie na Rodzinny Piknik Integracyjny
22-05-2014

Zamówienie publiczne
Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych
18-02-2014
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 18-to miejscowego (w tym kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim, o parametrach określonych w SIWZ:

SIWZ
Załącznk numer 1 do SIWZ
Załącznk numer 2 do SIWZ
Załącznk numer 3 do SIWZ
Załącznk numer 4 do SIWZ
Załącznk numer 5 do SIWZ
Załącznk numer 6 do SIWZ
Zmiana SIWZ